Mounjaro

500,00 kr

SKU: 647 Category:

Description

Köp mounjaro i Sverige

Mounjaro Sverige är ett antidiabetiskt läkemedel som används för att behandla typ 2-diabetes. Tirzepatid administreras genom subkutan injektion.

Vad gör Mounjaro för att gå ner i vikt?

Denna dubbla agonist-strategi verkar få personer som tar Mounjaro-injektioner att gå ner ännu mer i vikt än de som använder en enda agonist. Dessa receptorer stimulerar hormoner som kontrollerar blodsockret och minskar aptiten, vilket leder till viktminskning.

Vad gör Mounjaro med kroppen?

Mounjaro är en GLP-1-receptoragonist som stimulerar insulinfrisättning som svar på höga blodsockernivåer. Genom att stimulera frisättningen av hormoner som insulin och glukagon hjälper det till att minska hungern, minska matintaget och främja mättnadskänslor.

Hur mycket vikt kan jag gå ner på en månad på Mounjaro?

Mounjaro viktminskning resultat

Genomsnittlig viktminskning på 12-15% (ungefär 15-20 lbs) jämfört med placebogrupper som bara tappade 2-3% av sin vikt. Vissa patienter tappade upp till 20-25 % (30 lbs eller mer). Betydligt bättre minskningar av midjestorlek, kroppsmassaindex (BMI) och kroppsfettprocent.

Var är det bästa stället att injicera Mounjaro?

MOUNJARO används en gång i veckan. Injicera endast under huden (subkutant). Du eller en annan person kan injicera i magen (buken) eller låret. En annan person ska ge dig injektionen på baksidan av din överarm.

Hur lång tid tar det att se resultat från Mounjaro?

Officiellt svar. Mounjaro (generiskt namn: tirzepatid) kommer att börja sänka ditt blodsocker omedelbart, men det kan ta 8 till 12 veckor att nå ditt A1C-mål.